Over de Glas Award

De Glas Award
De Glas Award is sinds jaar en dag de prestigieuze en toonaangevende vakprijs in de vlakglasbranche. De prijs is een initiatief van Bouwend Nederland Vakgroep GLAS. De Glas Award richt zich op de toepassing van vlakglas in het interieur en/of exterieur. Aspecten als ontwikkeling, organisatie, product, project en het innovatief karakter zijn daarbij invalshoeken. De jury bestaat uit vijf personen, afkomstig uit verschillende disciplines in en rond de wereld van glas en design.

De Innovatie Award
Naast de Glas Award wordt de Innovatie Award uitgereikt. Aangemelde projecten met innovatieve, grensverleggende aspecten komen hiervoor in aanmerking. De jury van de Glas Award bepaalt wie de Innovatie Award ontvangt.

De Aanmoedigingsprijs
Uit de inzendingen wordt, indien van toepassing, ook de winnaar voor de  Aanmoedigingsprijs gekozen. Deze prijs is bedoeld voor jonge, aanstormende talenten in het glas. Ook voor deze prijs bepaalt de jury van de Glas Award de winnaar.

Jury Glas Award 2023

Edwin Groot

Stichting Klantgericht Bouwend (SKB)

Peter F. van Rhede van der Kloot

Member General Board Bouwend Nederland

Mathijs van Vliet

Peutz B.V.

Jan Belis

Professor Universiteit Gent en hoogleraar TU Eindhoven

Peter van Dijk

Kenniscentrum Glas

De jury stelt zich voor

Edwin Groot was in 2016 ook jurylid voor de Glas Award. Groot is directeur van Stichting Klantgericht Bouwend (SKB), een organisatie zonder winstoogmerk, die onder meer voor bedrijven in de nieuwbouw klanttevredenheidsonderzoeken doet en initiatiefnemer is van www.bouwnu.nl.

Bouwnu.nl is een onafhankelijke website waarmee de consument op eenvoudige wijze een geschikte aannemer vindt en na afloop van het bouwproject een review kan geven. De website biedt een compleet overzicht van alle aannemers in Nederland en is er voor alle bouwprojecten, van de aanbouw van een garage tot de bouw van een complete woning. Maar ook veel glasbedrijven die werken in opdracht van consumenten staan op Bouwnu.

‘Ik zit al ruim 15 jaar in de woningbouw waarbij ik me richt op kwaliteitsverbetering van de dienstverlening richting de klant. Deze klant (de consument) moet centraal staan, ook bij bouw- en glasbedrijven. Mijn motto: “Kijk telkens door de ogen van de klant. Een tevreden klant is immers de beste ambassadeur van een bouwbedrijf”.

AGC Glass Europe
AGC Glass Europe produces, processes and distributes flat glass for the construction, the automotive and the solar industry.

AGC Glass Europe is the European Branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glas.
. Director in the Board of AGC Nederland Holding B.V. (Dutch holding company)
. Vice President Board of Directors of Glass Europe SA, located at the Headquarters in Brussels.
. President of the Board /CEO AGC Flat Glass Nederland B.V.
. Plant manager of several production locations

Ir. M.A. van de Vliet MTD (45) is sinds 2003 werkzaam bij Peutz B.V. Na afronding van zijn studies aan de TU Eindhoven en het Stan Ackermans Instituut is hij gaan werken voor Geveltechnisch Bureau Köhler B.V. waar heeft hij zich verdiept heeft in de geveltechniek.  Binnen dit bedrijf en met name  bij Peutz B.V. is de voorliefde begonnen voor het materiaal glas. In tegenstelling tot zijn jeugdtijd waar hij het breken van glas als een mooi fenomeen zag, gaan zijn inspanningen nu vooral uit naar: hoe hou ik het heel en hoe kun je de eigenschappen van glas zo optimaal mogelijk gebruiken. Binnen Peutz maakt hij onderdeel uit van de kern Geveltechniek. Deze vakgroep bestaat uit een team van vier glasspecialisten. Naast het uitvoeren van onderzoeken en het geven van adviezen, houdt Mathijs zich bezig met het schrijven van glasgerelateerde publicaties voor tijdschriften (Glas in Beeld, Bouwwereld, e.d.). Ook wordt er binnen Peutz onderzoeken verricht teneinde het gedrag en eigenschappen van glasproducten beter te leren kennen. Sinds vele jaren maakt de heer van de Vliet onderdeel uit van de redactieraad van het tijdschrift Glas in Beeld en is hij jurylid van de Glas Award. 

Jan Belis is professor aan de Universiteit Gent en hoogleraar aan de TU Eindhoven in het vakgebied glasconstructies. Zijn onderzoek gaat van glas in heel oude toepassingen, zoals over de rol van glas in de stabiliteit van historische glas-ijzerconstructies, tot het hoogtechnologische glas van morgen, zoals ultrasterk glas met onzichtbare geïntegreerde sensoren. Zijn interesse gaat daarbij van heel fundamentele onderwerpen, zoals de glasrandsterkte, tot heel toegepast onderzoek, zoals het verbeteren van voorgespannen boutverbindingen in glas, en van materiaalniveau, zoals lijmverbindingen tussen glas en metaal, tot structuurniveau zoals het post-breukgedrag van zelfdragende glasconstructies.

Jan Belis is ook Editor in Chief van het wetenschappelijke tijdschrift “Glass Structures & Engineering” (Springer Nature) en mede-organisator van de internationale “Challenging Glass” conferenties. Hij is actief betrokken bij de totstandkoming van de Eurocode “Design of Glass Structures” en is auteur van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties.

Peter van Dijk is sinds februari 2009 werkzaam als technisch adviseur bij Kenniscentrum Glas. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzorgen van cursussen, workshops en lezingen, het maken van glasdikteberekeningen, het geven van technisch advies zoals het inspecteren van schades, het uitvoeren van testen zoals de glasparelzakslingerproef, het oplossen van glas technische vraagstukken en deelname aan diverse normcommissies met betrekking tot glas. Kenniscentrum Glas is dé dienstverlener voor bedrijven in de glasbranche en aanverwante bedrijven maar ook voor bouw-/ en aannemingsbedrijven, constructeurs, gevelbouwers, architecten en handhavers/gemeenten. Dus al die branches, bedrijven en beroepsgroepen die, direct of indirect, met vlakglas te maken hebben.