Wedstrijdreglement

Organisatie
De organisatie van de Glas Award 2025 is in handen van Bouwend Nederland Vakgroep GLAS. Guifi en Eisma Bouwmedia BV ondersteunen Vakgroep GLAS bij de organisatie als mediapartner. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij Bouwend Nederland Vakgroep GLAS te Zoetermeer. Het adres is:

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
telefoon 079-325 22 20
e-mail: VakgroepGLAS@bouwendnederland.nl

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Vakgroep GLAS op 31 januari 2024 en hiervan kan slechts worden afgeweken bij een nieuw besluit van het bestuur.

Deelname

 • Aan de wedstrijd van de Glas Award kan iedereen deelnemen die betrokken is bij de totstandkoming van een glasproject (architecten, producenten, glasbedrijven, aannemers etc.).
 • Aanleiding c.q. reden voor de nominatie kan een goed project zijn, maar ook een product- of organisatorische innovatie, evenals elk ander succesvol initiatief ter promotie van de toepassing van vlakglas in het in- of exterieur. Het duurzaamheidaspect, zowel in de toepassing van het product als de productiefase van het product zelf en als in de bedrijfsvoering, speelt een belangrijke rol.
 • De inzendingen worden beoordeeld en genomineerd door een onafhankelijke jury.
 • Een project, product of organisatorische innovatie kan maar éénmaal ingediend worden. Indien er meerdere partijen bij het initiatief betrokken zijn, hebben deze geen bezwaar tegen het indienen ervan door de indiener. Wordt een project, product of organisatorische innovatie toch meer dan één keer ingediend door verschillende partijen, dan beschouwt de organisatie van de Glas Award dit als één inzending waarbij de eerste indiener als dé indiener wordt gezien.
 • Bij de inschrijving kunnen genomineerd worden: de architect/ontwerper, producent en het glasbedrijf.
 • Bij de inschrijving moet duidelijk worden vermeld of de inschrijving het gehele project betreft of een specifiek onderdeel.
 • Inschrijven kan alleen digitaal via www.glasaward.nl. Het wedstrijdformulier dient vergezeld te worden van een kwalitatief goede foto (of foto’s) van een project en/of innovatie. Aanleverspecificaties van het beeldmateriaal staan vermeld op het wedstrijdformulier. Daarnaast een duidelijke omschrijving waarom deze inzending voldoet aan de gehanteerde beoordelingscriteria.
 • Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten uiterlijk 25 oktober 2024 in het bezit zijn van de Vakgroep GLAS.
 • Ingezonden projecten, producten of innovaties moeten na 11 oktober 2022 zijn uitgevoerd. Het aanmelden van het wedstrijdformulier via www.glasaward.nl wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het product of bedrijf dat gebruikt wordt in de uiting en de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven.
 • Ook projecten die in Europa zijn uitgevoerd door een Nederlands bedrijf mogen ingezonden worden. De inzender dient een Nederlands bedrijf te zijn.
 • De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle voorgelegde materialen worden het bezit van de organisatie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.
 • Het secretariaat van Vakgroep GLAS onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingcriteria en dus kunnen meedingen.

Prijs en jury

 • Een onafhankelijke jury selecteert maximaal 3 inzendingen die zij voordragen als nominatie voor de Glas Award. Deze genomineerden ontvangen de Nominatie Award. De Glas Award wordt toegekend aan de architect/ontwerper, glaszetter/-monteur of de glasproducent.


  De leden van Vakgroep GLAS bepalen de winnaar van de Glas Award. Zij kunnen hun stem uitbrengen op de genomineerde bedrijven door 1, 2 of 3 punten te geven. De winnaar wordt bepaald door de meeste punten.

  De jury kan ook een Innovatie Award en/of Aanmoediging Award toekennen(alleen indien de kwaliteit van de inzendingen zich daartoe leent).

 • Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en de bedrijven waar zij werkzaam zijn.
 • De jury bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het vakgebied glas en is als volgt samengesteld:
  • Peter van Rhede (voorzitter)
  • Matthijs van de Vliet, Peutz B.V.
  • Peter van Dijk, Kenniscentrum Glas
  • Edwin Groot, Klantgericht Bouwen (Bouwnu.nl)
  • Jan Belis, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent
 • De jury kan besluiten om ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.
 • De beslissing van de jury voor de nominaties is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De genomineerde projecten worden in Glas in Beeld nr. 6 -2024 bekend gemaakt en via nieuwsbrief, Social Media en andere media.
 • De winnaar van de Glas Award wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking in de Jaarbeurs (tijdens de Bouwbeurs) op donderdag 6 februari 2025. Indieners van genomineerde producten, projecten of organisatorische innovaties dienen hierbij aanwezig te zijn.

Overige

 • De organisatie houdt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle deelnemers op de hoogte gesteld.
 • Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door de organisator Vakgroep GLAS en haar mediapartner Eisma Bouwmedia BV vrij gebruikt kan worden voor publicitaire doeleinden rondom de uitreiking van de Glas Award.
 • Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich, zonder voorbehoud, akkoord met het wedstrijdreglement.

Beoordelingscriteria
De jury zal bij de beoordeling van de inzendingen rekening houden met de volgende criteria:

 • Innovatie/Ontwerp/Technische uitvoering
 • Comfort/Energie
 • Duurzaamheid
 • Veiligheid
 • Impact