Shell C30

Wat is bijzonder aan deze toepassing?

Dit dubbelgekromde stalen dak (ca. 30×30 m) is bekleed met geïsoleerde glaspanelen (ca 2,6×2,6 m) die ter plaatse koud zijn getordeerd. Elk paneel is een uniek parallellogram vanwege de complexe geometrie van de gridshell. Er is een optimale balans gecreëerd tussen zo groot mogelijke glaspanelen (voor transparantie) en zo min mogelijk staal (vanwege het gewicht op de bestaande constructie). Daarbij hebben we de grenzen van het koud torderen opgezocht. Hoe groter het glaspaneel, hoe makkelijker het is te torderen, maar ook hoe hoger de spanningen die optreden bij externe belasting als sneeuw en beloopbaarheid. Het was een spel tussen glasdikte en glasafmetingen: met uitgebreide constructieve berekeningen hebben we het optimum bepaald. Alle glaspanelen zijn als vlakke panelen geproduceerd en getordeerd met klemplaten op de hoeken van het glas. Deze techniek levert naast kostenbesparing een gladder glasoppervlak op dan bij het gebruik van warm gebogen panelen.

Over het project

In 2020 heeft het statige monumentale hoofdkantoor van Shell in Den Haag een grootschalige renovatie ondergaan, onder leiding van hoofdaannemer De vries en Verburg Bouw. Octatube was verantwoordelijk voor engineering, constructie, productie en montage van een koepeldak boven één van de monumentale binnenplaatsen.
Het dak bestaat uit een dubbelgekromde stalen gridshell van 30×30 meter met een hoogte van 3,5 meter. Omdat de binnenplaats net niet vierkant is, is elk onderdeel van de constructie uniek.
De gridshell fungeert als vergiet: een randbalk houdt de kromming van het dak samen. Omdat drie monumentale torentjes de rand onderbreken, vangen onderspanningskabels tussen de randbalken de verloren stijfheid op.
De vergietwerking van het dak hebben we geoptimaliseerd met de volgorde van de opbouw van het dak. Het dak is onderverdeeld en voorgemonteerd in zo groot mogelijke ladderframes. Bij de opbouw is eerst de randbalk geplaatst en zijn de onderspanningskabels aangebracht. Van daaruit de hoeken en overige ladderframes. Omdat tijdens de opbouw niet afgesteund kon worden op de steiger en de daaronder liggende oude kelder, werkt het middelste deel als een reciprocal frame. De ladderframes steunen op elkaar af en maken het dak dicht. De laatste vier frames zijn daarom geplaatst met twee hijskranen tegelijk op een dag en vormen pas een stabiel geheel zodra ze met vier zijn.
Vervolgens is het dak bekleed met 141 koude getordeerde, geisoleerde glaspanelen van ca 2,6 x 2×6 meter.

Ingestuurd door

Octatube